tel.: 507283615     gg: 35666262

Polityka prywatności

Przeglądanie stron naszego Serwisu wiąże się z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności, w szczególności:

1. Korzystanie z serwisu może wiązać się z podaniem niektórych danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu nawiązania kontaktu z naszą firmą. Podanie danych osobowych następuje wyłącznie przez formularz kontaktowy i obejmuje: imię (lub również nazwisko), adres e-mail, oraz telefon kontaktowy.

2. Wszystkie dane podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych dotyczących zlecenia.

3. Dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych oraz nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom trzecim.

4. Dane osobowe naszych Klientów są chronione, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Na każdym etapie współpracy Klient Serwisu ma prawo do zmiany swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych następuje poprzez wysłanie informacji o zmianie danych kontaktowych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu.

6. Klient może wykorzystywać wszystkie materiały przygotowane w ramach e-korepetycji, jednakże sposób ich wykorzystania nie może naruszać art.272 KK oraz przepisów Prawa Autorskiego.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania materiałów składających się na zlecenie.